SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze

Ogłoszenie o zatrudnieniu

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra, (tel. 75 64 35 700), zatrudni lekarzy:

  • specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży
    oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe prosimy kierować na adres szpitala.
  • specjalistę psychiatrii
    oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe prosimy kierować na adres szpitala.
  • terapeutę zajęciowego
    oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe prosimy kierować na adres szpitala.

Osobom zamiejscowym szpital zabezpiecza zakwaterowanie w swojej placówce, w Kowarach.
Oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe prosimy kierować na adres szpitala. 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna zamieścić w treści swojego CV klauzulę o następującej treści

Uprawnienia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Poza kolejnością osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą udzielane:

• świadczenia medyczne w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej),
• świadczenia medyczne w szpitalach,
• usługi farmaceutyczne realizowane w aptekach

Poza kolejnością będą też udzielane świadczenia:

• rehabilitacji leczniczej - bezlimitowo, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Świadczeń opieki zdrowotnej udziela się poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

Czytaj dalej...

dowod

 Baner: Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

 

Zapraszamy
do Przedwiośnia

Baner CUMiPZ Przedwiośnie

Obrazek-link do Biuletynu Informacji Publicznej

 

koperta bw