SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze

Wznawiamy Planowe Przyjęcia do Szpitala od 06.07.2020 r.

 • Od dnia 06.07.2020 r. wznawiamy planowe przyjęcia pacjentów do szpitala, zgodnie z wyznaczonym terminem.

 • Pacjenci, którzy nie skorzystali ze swoich terminów od momentu ogłoszenia stanu epidemii o nowych terminach leczenia będą informowani telefonicznie lub listownie.

 • Osoby wykazujące objawy przeziębienia (38°C lub wyżej, kaszel, duszność, utrata smaku i powonienia, katar) lub inne objawy ogólne infekcji wirusowej nie będą przyjmowane do szpitala.

 • Przyjęcia do szpitala odbywają się wyłącznie w dni robocze od 7:00 do 11:00.

   

 

 

 UWAGA ! ! !
STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 

WSTĘP NA TEREN SZPITALA TYLKO DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH
Kontakt: domofon lub tel. (0 75) 64 35 700.

 

Pacjenci Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień, Oddziałów Dziennych, Poradni Logopedycznej  i Poradni Rehabilitacyjnej wchodzą  i wjeżdżają samochodami przez bramę od strony ul. Rataja, a pojazdy, którymi przybyli pozostawiają wyłącznie na parkingach zlokalizowanych w pobliżu ww. poradni na terenie Szpitala.

Proszę NIE parkować na terenie wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Rataja.

 

 

 

 

 


Ogłoszenie o zatrudnieniu

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra, (tel. 75 64 35 700), zatrudni lekarzy:

 • specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży
  oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe prosimy kierować na adres szpitala.
 • specjalistę psychiatrii
  oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe prosimy kierować na adres szpitala.

Osobom zamiejscowym szpital zabezpiecza zakwaterowanie w swojej placówce, w Kowarach.
Oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe prosimy kierować na adres szpitala. 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna zamieścić w treści swojego CV klauzulę o następującej treści

UWAGA: proszę się zapoznać z Zarządzeniem nr 19/2020

Uprawnienia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Poza kolejnością osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą udzielane:

• świadczenia medyczne w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej),
• świadczenia medyczne w szpitalach,
• usługi farmaceutyczne realizowane w aptekach

Poza kolejnością będą też udzielane świadczenia:

• rehabilitacji leczniczej - bezlimitowo, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Świadczeń opieki zdrowotnej udziela się poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

Czytaj dalej...

dowod

 Baner: Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

 

Zapraszamy
do Przedwiośnia

Baner CUMiPZ Przedwiośnie

Obrazek-link do Biuletynu Informacji Publicznej

 

koperta bw