SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze

WSPÓŁPRACA
INTERACT CLUB KOWARY z SP ZOZ SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM MSW
w JELENIEJ GÓRZE

 

InterAct Club (IAC) Kowary to grupa młodych ludzi w wieku od 12 do 18 lat. Są to młodzi, wrażliwi ludzie, którzy poświęcają swój wolny czas służąc pomocą osobom potrzebującym. Młodzież zrzeszona w IAC poprzez swoje działania uzyskuje wiedzę, zdobywa umiejętności i wrażliwość, które z pewnością zaowocują w ich przyszłym życiu zawodowym i osobistym.  
23 października 2012 roku w Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej „Przedwiośnie” w Kowarach odbyło się spotkanie przedstawicieli Rotary Club Jelenia Góra – Cieplice, ZSO w Kowarach i InterAct-u Club Kowary z Panią Elżbietą Zakrzewską - Dyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze, które zaowocowało nawiązaniem ścisłej  współpracy z naszym Szpitalem. Na dowód tego wydarzenia została podpisana umowa.
Młodzież z IAC czynnie bierze udział w każdej akcji z udziałem naszego Szpitala, a szczególnie w  działaniach podejmowanych z pacjentami z Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży. Cieszy nas fakt, że dobro naszych najmłodszych podopiecznych stało się istotną częścią działań młodzieży z InterAct-u to dowód na to, iż wystarczy dobra wola i wielkie serce, aby nieść radość i uśmiech wśród  małych pacjentów.
Bardzo serdecznie Wam dziękujemy.

 

Czytaj więcej...

Dnia 11 lipca 2013 miała miejsce akcja pod nazwą "Bezpieczne Wakacje" zorganizowana dla pacjentów Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze oraz dzieci i młodzieży z Kowar i okolic oraz dzieci ze Stowarzyszenie Dzieci Specjalnej Troski z Kowar. Impreza odbyła się na terenie Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej "Przedwiośnie" w Kowarach.

W akcji uczestniczyli przedstawiciele: Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, Straży Miejskiej w Jeleniej Górze, GOPR-u - Grupy Karkonoskiej oraz Miejskiej Służby Ratowniczej z Kowar, młodzież z Interact-u Kowary oraz Rotary Club Jelenia Góra  - Cieplice, Nadleśnictwo "Śnieżka" w Kowarach.
Dzieci w trakcie spotkania uczyły się jak bezpiecznie poruszać się po drodze oraz w górach. Przedstawiciele GOPR-u z  Grupy Karkonoskiej przestrzegali m.in. przed zbieraniem grzybów, jeżeli nie posiadamy wiedzy na ich temat.
Odbyły się liczne konkursy na temat wiedzy o ruchu drogowym, w którym dzieci wykazały się dużą znajomością przepisów o ruchu drogowym, konkursy plastyczne oraz zręcznościowe. Jedną z wielu atrakcji był pies - owczarek niemiecki, którego opiekun wykonał pokaz tresury oraz zaprezentował umiejętności psa w odnajdywaniu zaginionych osób. Dzieci mogły wejść do samochodu służb ratowniczych, pojeździć na quadach, a także gokardach.
Impreza zakończyła się wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku.
Raz jeszcze serdecznie dziękuję wszystkim służbom mundurowym zaangażowanym w organizację akcji i wspólnie spędzony czas.

DSC07402

Czytaj więcej...

Już po raz siódmy w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze odbył się Rajd Diabetyka. Impreza ma na celu integrowanie osób, które cierpią z powodu cukrzycy, a co więcej pokazuje, że z tą chorobą można żyć aktywnie.
Spotkanie zostało zorganizowane przy współudziale koła miejskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków powiatu jeleniogórskiego. 
Pierwszą część spotkania otworzył wykład Pani dietetyk Urszuli Kapelczak na temat cukrzycy, rozdano również materiały informacyjne.
W drugiej części spotkania, która odbyła się na boisku SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze,  przeprowadzono szkolenie z zakresu nordic walking. W spotkaniu uczestniczyli pacjenci z Dziennego Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej dla dorosłych, którzy cierpią z powodu cukrzycy i pacjenci z Oddziału Leczenia Nerwic.
Imprezę zakończono wspólnym ogniskiem.

Czytaj więcej...

1

2

W dniach 13-14 czerwca 2013r. w Hotelu Cieplice w Jeleniej Górze odbyła się Międzynarodowa Konferencja: „Zintegrowany System Ratownictwa Medycznego na pograniczu polsko czeskim”. Konferencja została zorganizowania przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze w partnerstwie z Pogotowiem Ratunkowym w Jeleniej Górze oraz  Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje.
Podczas dwudniowych obrad poruszane były zagadnienia prawne, medyczne i dotyczące edukacji z zakresu bezpieczeństwa, których znajomość jest niezbędna w kształtowaniu zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego.
Wśród zgromadzonych uczestników znaleźli się przedstawiciele służb ratunkowych z Polski, Czech i Niemiec.
Wykłady były prowadzone przez specjalistów, którzy na co dzień spotykają się z poruszaną podczas Konferencji problematyką.
Konferencja była okazją na wymianę wiedzy i doświadczeń. Dała szansę przedstawicielom służb medycznych i ratowniczych na zapoznanie się z procedurami i przepisami prawa dotyczącymi systemu ratownictwa medycznego. Natomiast zagadnienia medyczne i edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa pozwoliły na praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności teoretycznych.
W drugim dniu Konferencji odbył się pokaz ratowniczy z udziałem służb ratunkowych, który stanowił cenne dopełnienie części naukowej spotkania.

Czytaj więcej...

dowod

 Baner: Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

 

Zapraszamy
do Przedwiośnia

Baner CUMiPZ Przedwiośnie

Obrazek-link do Biuletynu Informacji Publicznej

 

koperta bw