Do Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym mogą zgłaszać się bez skierowania i bez ograniczeń wiekowych osoby, u których podejrzewa się lub zostało postawione rozpoznanie z kręgu całościowych zaburzeń rozwojowych – m.in. autyzm, autyzm atypowy, zespół Aspergera.

Nasz zespół składa się z doświadczonego personelu: psychologów, pedagogów, lekarzy, logopedów, terapeutów zajęciowych i terapeutów integracji sensorycznej, którzy specjalizują się w diagnozie i terapii autyzmu i zaburzeń rozwojowych.

W ramach Poradni oferujemy:

 • konsultacje psychiatryczne
 • program terapeutyczny dla osób z postawioną przez lekarza psychiatrę diagnozą z kręgu całościowych zaburzeń rozwojowych,
 • porady kompleksowo-konsultacyjne dla osób z takim rozpoznaniem,
 • diagnozę autyzmu: przeprowadzamy kompleksową diagnozę autyzmu z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi diagnostycznych i testów
 • terapię behawioralną: zajęcia terapeutyczne prowadzimy metodą terapii behawioralnej, która jest najbardziej skuteczną metoda leczenia autyzmu
 • terapie logopedyczną: wspomagamy rozwój mowy i komunikacji u dzieci z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • terapię integracji sensorycznej: pomagamy dzieciom z autyzmem radzić sobie z nadwrażliwością lub z niewrażliwością na bodźce sensoryczne
 • wsparcie dla rodziców: oferujemy rodzicom dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi psychoedukację i wsparcie psychologiczne

Specjaliści pracujący w ramach Poradni :

 • lekarz psychiatra,
 • lekarz neurochirurg, neuropsycholog
 • psycholodzy,
 • pedagodzy specjalni,
 • logopedzi,
 • fizjoterapeuta,
 • terapeuta zajęciowy

Porania Dla Osób z Autyzmem Dziecięcym jest czynna

 • wtorek 10:00-14:00
 • środa 9:00-20:30
 • czwartek 9:00-18:30
 • piątek 7:00-20:30
 • sobota 8:00-13:00

rejestracja:

 • osobiście lub telefonicznie pod nr tel 756435733 w godzinach otwarcia poradni.

Osoby zgłaszające się do poradni powinny posiadać ważny dokument tożsamości ( lub inny dokument ze zdjęciem). Dotyczy to zarówno osób pełnoletnich, jak i dzieci i ich opiekunów.

Poradnia Logopedyczna

czynna w:
poniedziałek 8:00 - 15:00   
wtorek  11:00 - 18:30
środę  7:30 - 20:00
czwartek 7:30 - 17:30
piątek  8:00 - 15:00

 

rejestracja:
Rejestracja telefoniczna lub osobiście w budynku C (poradnia leczenia uzależnień)
poniedziałki, wtorki, środy w godz. 7:00 - 14:00
czwartki w godz. 7:00 - 17:00
piątki w godz. 7:00 - 12:00

.     Poradnia działa w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii i terapii dla osób z trudnościami w mowie i piśmie.
     Pacjenci przyjmowani są na podstawie jednorazowego skierowania od lekarza rodzinnego do poradni
specjalistyczno-logopedycznej.
     Tutaj można uzyskać konsultacje, porady oraz działania terapeutyczne w zakresie doskonalenia mowy.

Oferta Gabinetu Logopedycznego obejmuje:

 1. Kompleksową diagnozę i terapię wszystkich wad wymowy u dzieci:
  - sygmatyzm (nieprawidłowa wymowa głosek: ś, ż, ć, dź, s, z, c, dz, sz, cz, dż
  - rotacyzm (zaburzenie wymowy głoski „r”)
  - kappacyzm, gammacyzm (dot. głosek „k” i „g”)
  - lambdacyzm („l”), betacyzm („b”)
  - mowa bezdźwięczna (np. zamiana głoski „b” na „p”, „ż” na „sz”)
  - jąkanie
  - opóźniony rozwój mowy
  - praca z dziećmi z problemami szkolnymi (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)   
  - praca z dziećmi z niedosłuchem
Zdjęcie przedstawiające gabinet poradni logopedycznej
      2.  Terapie osób dorosłych
          - leczenie zaburzeń mowy po udarze, urazach, guzach  oraz innych chorobach
            naczyniowych mózgu (afazja)
         
 

Posiadamy sprzęt i pomoce wymagane przez NFZ w logo terapii aby wspomóc i  urozmaicić spotkania terapeutyczne
(testy, sprzęt audio, lustra, gry, wibrator logopedyczny, instrumenty muzyczne, publikacje i programy komputerowe).

 Stosowane formy terapeutyczne to:

 • konsultacje i poradnictwo logopedyczne
 • metoda psychostymulacji
 • profilaktyka emisji głosu i ćwiczenia odechowe
 • elementy muzykoterapii, logo rytmika
 • elementy arteterapii (leczenie, malowanie, nawlekanie)
 • ćwiczenia Denninsona
 • czytanie metodą sylabową
 • praca z ciałem (rytmogesty, drama, metoda W. Sherborne)
 • metoda dobrego startu
 • zajęcia relaksacyjne
 • masaż logopedyczny

 Poradnia nasza prowadzi również:

 • terapię dla osób niedosłyszących i implantowanych
 • terapię palatolalalii – rozszczepy warg i/lub podniebienia
 Oddział Dzienny Psychiatryczny

czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 9:30 - 14:30

rejestracja:
osobiście lub telefonicznie pod nr. tel. 75 64 35 735

Pacjenci przyjmowani są:

 • bezpłatnie w ramach umowy z NFZ
 • na podstawie skierowania od lekarza
Zdjęcie przedstawiające budynek Oddziału Dziennego Psychiatrycznego


Zdjęcie przedstawiające gabinet psychologiczny


Diagnostyka i leczenie zaburzeń:

   - nerwicowych
   - lękowych
   - afektywnych
   - psychotycznych
   - osobowości

Diagnostyka psychologiczna:
   - psychoterapia

Wysoki poziom leczenia świadczy wykwalifikowana i doskonała kadra medyczna  lekarzy, psychologów i psychoterapeutów 

Poradnia Leczenia Uzależnień

Zdjęcie przedstawiające budynek E  
  czynna:
   od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00

   rejestracja:
   osobiście lub telefonicznie tel. 75 64 35 772
   od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:35

 Prowadzimy leczenie i terapię osób uzależnionych od:
   - alkoholu
   - narkotyków/leków
   - tytoniu
   - hazardu i innych zaburzeń zachowania

W zakresie terapii uzależnienia prowadzona jest:

    - diagnoza uzależnienia
    - diagnoza problemów
    - terapia indywidualna
    - konsultacje psychiatryczne, psychologiczne i
      psychoterapeutyczne

Dla osób uzależnionych prowadzone są:
    - treningi umiejętności służących zdrowieniu
    - grupa zapobiegania nawrotom choroby
    - grupa terapii pogłębionej

Zdjęcie przedstawiające gabinet
Od 2012 roku prowadzimy również terapię dzieci i młodzieży uzależnionej bądź eksperymentującej za środkami psychoaktywnymi.
Oferujemy:
 • terapię indywidualną
 • terapię grupową
 • sesje rodzinne
  Więcej informacji w zakładce "Terapia dzieci i młodzieży"

Pomagamy również członkom rodzin osób uzależnionych.
Prowadzimy:

 • terapię osób współuzależnionych
 • terapię Dorosłych Dzieci Alkoholików

Wizyta w Poradni jest bezpłatna i nie wymaga ubezpieczenia w NFZ.

 

czynna od poniedziału do czwartku:
poniedziełek godz. 8:00 - 18:00
wtorek godz. 8:00 - 15:00
środa godz. 8:00 - 20:30
czwartek godz. 8:00 - 20:30

rejestracja:

osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 75 64 35 733

 

Pacjenci przyjmowani są:

 • Bezpłatnie (w ramach umowy z NFZ)
 • Bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu
 

 Oferujemy:

 • diagnozę lekarską i psychologiczną
 • leczenie farmakologiczne
 • wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne