SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze

Informacja w sprawie zmiany terminu przyjęć

 • Informujemy, że od dnia 19 maja 2020 r. zostają przywrócone przyjęcia na oddział leczenia nerwic. Ze względu na dodatkowe wymogi dotyczące przyjęcia na oddział, wynikające z sytuacji epidemicznej w kraju, spowolnione jest tempo przyjęć do szpitala. W związku z powyższym ulegają zmianie ustalone wcześniej terminy rozpoczęcia leczenia.

 • W sprawie nowych terminów i dodatkowych warunków przyjęć będziemy się kontaktować telefonicznie bądź listownie (według kolejki oczekującej pacjentów).

   

 • Prosimy o śledzenie strony internetowej szpitala z uwagi na możliwość zmian sposobu przyjęć.

   

 

 

 UWAGA ! ! !
STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 

WSTĘP NA TEREN SZPITALA TYLKO DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH
Kontakt: domofon lub tel. (0 75) 64 35 700.

 

Pacjenci Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień, Oddziałów Dziennych, Poradni Logopedycznej  i Poradni Rehabilitacyjnej wchodzą  i wjeżdżają samochodami przez bramę od strony ul. Rataja, a pojazdy, którymi przybyli pozostawiają wyłącznie na parkingach zlokalizowanych w pobliżu ww. poradni na terenie Szpitala.

Proszę NIE parkować na terenie wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Rataja.

 

 

 

 

 


Oddziały Dzienne Psychiatryczne

Zmiana wielkości tekstu

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny dla Dorosłych  
Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dorosłych

czynne od poniedziałku do piątku:

Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny w godz. 7:00 - 13:00
Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny w godz. 8:35 - 14:35

Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza psychiatry
w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

Kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem tel. 75 64 35 735


Zapewniamy pacjentom:

 • specjalistyczną opiekę lekarską
 • nadzór nad systematycznym przyjmowaniem leków
 • opiekę psychologiczną, która umożliwi akceptację i współdziałanie
  w leczeniu oraz powrót do prawidłowego funkcjonowania po epizodzie 
  chorobowym
 • psychoterapię indywidualną i grupową
Zdjęcie przedstawiające bydynek Dziennego Oddziału Psychiatrycznego


Zdjęcie przedstawiające salę terapeutyczną

W ramach pobytu na oddziale pacjenci korzystają
z trzech rodzajów terapii zajęciowej:

 • socjoterapii
 • arteterapii
 • ergoterapii

Posiadanie dwóch oddziałów dziennych dla dorosłych 
umożliwia dostosowanie metod terapeutycznych 
adekwatnych do zdiagnozowanego schorzenia.

W oddziele dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym
dla dorosłych mogą być leczone osoby z zaburzeniami
psychicznymi na tle organicznym, z zaburzeniami
psychotycznymi z kręgu schizofrenii oraz z zaburzeniami
afektywnymi czyli zaburzeniami nastroju np. depresją.


Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży


Oddział jest otwartym, dziennym oddziałem terapeutycznym dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych.
Okres leczenia w oddziale wynosi od trzech do dziesięciu miesięcy. W ramach rehabilitacji psychiatrycznej pacjenci są objęci specjalistyczną opieką psychiatryczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz psychoterapeutyczną. W zależności od potrzeb biorą
również udział w terapii logopedycznej i sesjach biofeedback. Rodzinom pacjentów oferujemy spotkania edukacyjno–konsultacyjne oraz udział w Treningu Umiejętności Rodzicielskich.

Zarówno czas pobytu, jak i program terapeutyczny, są ustalane indywidualnie w zalezności od wieku pacjenta, etapu rozwoju oraz charakteru zaburzenia.

W ramach oddziału prowadzona jest również terapia dla nastolatków z zaburzeniami nastroju (średni czas pobytu: 6 – 10 miesięcy), a w okresie wakacji organizowane są czterotygodniowe turnusy diagnostyczno-terapeutyczne dla dzieci z podejrzeniem autyzmu i innych całościowych zaburzeń rozwojowych.

Oddział jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 14:00 – 20:00, w piątek w godz. 11:00 – 17:00.

Do oddziału przyjmowani są pacjenci ze skierowaniem od lekarza specjalisty psychiatry dzieci i młodzieży. Po dostarczeniu skierowania
do Oddziału pacjenci umawiani są na konsultację psychiatryczną i psychologiczną. Dwuetapowa kwalifikacja do leczenia ma na celu ustalenie optymalnych dla każdego dziecka oddziaływań z zakresu rehabilitacji psychiatrycznej.

Po uzyskaniu skierowania od lekarza prosimy o kontakt pod numerem tel. 75 64 35 788 w godzinach pracy oddziału w celu ustalenia terminu konsultacji terapeutycznej. W trakcie konsultacji podejmowana jest decyzja o zakwalifikowaniu pacjenta do pobytu w oddziale.
Na konsultację należy przynieść pełną dokumentację medyczną oraz psychologiczną. Wskazana jest obecność obojga rodzic
ów.

AKTUALNOŚCI:

Od lipca 2018r. w ramach Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży uruchamiamy grupy diagnostyczno-terapeutyczne dla dzieci (4-6rż, 7-9rż)
z podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera).

Nabór do grup uruchamiamy w maju br.

Kwalifikacja do grupy przebiega dwuetapowo:

 • Wizyta u lekarza psychiatry w PZP dla Dzieci i Młodzieży (rejestracja pod numerem telefonu 75 6435733 od poniedziałku do czwartku
  w godzinach pracy Poradni)

 • Rozmowa z psychologiem oddziału (umawianie konsultacji w godzinach pracy oddziału; tel.75 6435788)


Personel Oddziału:

kierownik oddziału: Agnieszka Wlazło, dr. n. społ., specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

lekarze specjaliści: Grzegorz Gołąbek, specjalista psychiatra

psycholodzy kliniczni: Ewa Mikus, Przemysław Piotrowski

psycholodzy: Katarzyna Karczmarz, Iga Popowicz, Magdalena Kurowska, Natalia Ejzenberg

psycholog – biofeedback: Aneta Jóźko

terapeuta zajęciowy: Roksana Drozd

choreoterapeuta, arteterapeuta: Patrycja Ślusarska

pedagog: Dorota Skoczylas

neurologopeda: Katarzyna Pokorny-Żydowska

pielęgniarki: Małgorzata Piórko, Agnieszka Wdowczyk

dowod

 Baner: Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

 

Zapraszamy
do Przedwiośnia

Baner CUMiPZ Przedwiośnie

Obrazek-link do Biuletynu Informacji Publicznej

 

koperta bw