Poradnia Logopedyczna

czynna w:
poniedziałek 8:00 - 15:00   
wtorek  11:00 - 18:30
środę  7:30 - 20:00
czwartek 7:30 - 17:30
piątek  8:00 - 15:00

 

rejestracja:
Rejestracja telefoniczna lub osobiście w budynku C (poradnia leczenia uzależnień)
poniedziałki, wtorki, środy w godz. 7:00 - 14:00
czwartki w godz. 7:00 - 17:00
piątki w godz. 7:00 - 12:00

.     Poradnia działa w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii i terapii dla osób z trudnościami w mowie i piśmie.
     Pacjenci przyjmowani są na podstawie jednorazowego skierowania od lekarza rodzinnego do poradni
specjalistyczno-logopedycznej.
     Tutaj można uzyskać konsultacje, porady oraz działania terapeutyczne w zakresie doskonalenia mowy.

Oferta Gabinetu Logopedycznego obejmuje:

 1. Kompleksową diagnozę i terapię wszystkich wad wymowy u dzieci:
  - sygmatyzm (nieprawidłowa wymowa głosek: ś, ż, ć, dź, s, z, c, dz, sz, cz, dż
  - rotacyzm (zaburzenie wymowy głoski „r”)
  - kappacyzm, gammacyzm (dot. głosek „k” i „g”)
  - lambdacyzm („l”), betacyzm („b”)
  - mowa bezdźwięczna (np. zamiana głoski „b” na „p”, „ż” na „sz”)
  - jąkanie
  - opóźniony rozwój mowy
  - praca z dziećmi z problemami szkolnymi (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)   
  - praca z dziećmi z niedosłuchem
Zdjęcie przedstawiające gabinet poradni logopedycznej
      2.  Terapie osób dorosłych
          - leczenie zaburzeń mowy po udarze, urazach, guzach  oraz innych chorobach
            naczyniowych mózgu (afazja)
         
 

Posiadamy sprzęt i pomoce wymagane przez NFZ w logo terapii aby wspomóc i  urozmaicić spotkania terapeutyczne
(testy, sprzęt audio, lustra, gry, wibrator logopedyczny, instrumenty muzyczne, publikacje i programy komputerowe).

 Stosowane formy terapeutyczne to:

 • konsultacje i poradnictwo logopedyczne
 • metoda psychostymulacji
 • profilaktyka emisji głosu i ćwiczenia odechowe
 • elementy muzykoterapii, logo rytmika
 • elementy arteterapii (leczenie, malowanie, nawlekanie)
 • ćwiczenia Denninsona
 • czytanie metodą sylabową
 • praca z ciałem (rytmogesty, drama, metoda W. Sherborne)
 • metoda dobrego startu
 • zajęcia relaksacyjne
 • masaż logopedyczny

 Poradnia nasza prowadzi również:

 • terapię dla osób niedosłyszących i implantowanych
 • terapię palatolalalii – rozszczepy warg i/lub podniebienia

Poradnia Leczenia Uzależnień

Zdjęcie przedstawiające budynek E  
  czynna:
   od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00

   rejestracja:
   osobiście lub telefonicznie tel. 75 64 35 772
   od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:35

 Prowadzimy leczenie i terapię osób uzależnionych od:
   - alkoholu
   - narkotyków/leków
   - tytoniu
   - hazardu i innych zaburzeń zachowania

W zakresie terapii uzależnienia prowadzona jest:

    - diagnoza uzależnienia
    - diagnoza problemów
    - terapia indywidualna
    - konsultacje psychiatryczne, psychologiczne i
      psychoterapeutyczne

Dla osób uzależnionych prowadzone są:
    - treningi umiejętności służących zdrowieniu
    - grupa zapobiegania nawrotom choroby
    - grupa terapii pogłębionej

Zdjęcie przedstawiające gabinet
Od 2012 roku prowadzimy również terapię dzieci i młodzieży uzależnionej bądź eksperymentującej za środkami psychoaktywnymi.
Oferujemy:
 • terapię indywidualną
 • terapię grupową
 • sesje rodzinne
  Więcej informacji w zakładce "Terapia dzieci i młodzieży"

Pomagamy również członkom rodzin osób uzależnionych.
Prowadzimy:

 • terapię osób współuzależnionych
 • terapię Dorosłych Dzieci Alkoholików

Wizyta w Poradni jest bezpłatna i nie wymaga ubezpieczenia w NFZ.

 

czynna od poniedziału do czwartku:
poniedziełek godz. 8:00 - 18:00
wtorek godz. 8:00 - 15:00
środa godz. 8:00 - 20:30
czwartek godz. 8:00 - 20:30

rejestracja:

osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 75 64 35 733

 

Pacjenci przyjmowani są:

 • Bezpłatnie (w ramach umowy z NFZ)
 • Bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu
 

 Oferujemy:

 • diagnozę lekarską i psychologiczną
 • leczenie farmakologiczne
 • wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne
 
 Oddział Dzienny Psychiatryczny

czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 9:30 - 14:30

rejestracja:
osobiście lub telefonicznie pod nr. tel. 75 64 35 735

Pacjenci przyjmowani są:

 • bezpłatnie w ramach umowy z NFZ
 • na podstawie skierowania od lekarza
Zdjęcie przedstawiające budynek Oddziału Dziennego Psychiatrycznego


Zdjęcie przedstawiające gabinet psychologiczny


Diagnostyka i leczenie zaburzeń:

   - nerwicowych
   - lękowych
   - afektywnych
   - psychotycznych
   - osobowości

Diagnostyka psychologiczna:
   - psychoterapia

Wysoki poziom leczenia świadczy wykwalifikowana i doskonała kadra medyczna  lekarzy, psychologów i psychoterapeutów 

 

Zdjęcie przedstawiające budynek E


czynna:

poniedziałek od 7:30 do 18:00
wtorek od 7:30 do 20:00
środa NIECZYNNA
czwartek od 13:00 do 16:00 oraz od 17:00 do 20:00
piątek NIECZYNNA

rejestracja:
osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 75 64 35 733

Pacjenci przyjmowani są:.
- Bezpłatnie w ramach umowy z NFZ
- Bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu

Oferujemy diagnozę i terapię dzieci oraz młodzieży z następującymi zaburzeniami:

 • Zaburzenia zachowania i emocji
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, zespół Aspergera)
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia depresyjne
 • Zaburzenia hiperkinetyczne (ADHD)
 • Inne, np. zab odżywiania, schizofrenia, zab. dwubiegunowe, tiki

Posiadamy wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów, który wchodzi w skład
zespołu terapeutycznego Oddziału Dziennego tutejszego szpitala:
specjalistów psychiatrów
(w tym: w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży), psychologów, psychoterapeutów.

Pacjenci naszej Poradni, w zależności od indywidualnych potrzeb, objęci
oddziaływaniami psychologicznymi (porady psychologiczne, biofeedback) bądź psychoterapią.
W razie konieczności wprowadzane jest leczenie farmakologiczne.

Prowadzimy także poradnictwo dla rodzin pacjentów naszej Poradni.

Pacjentów wymagających zintensyfikowania oddziaływań terapeutycznych kierujemy
na Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny tutejszego szpitala.

Zdjecie przedstawiające gabinet lekarski
   

 

 

.