Do Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym mogą zgłaszać się bez skierowania i bez ograniczeń wiekowych osoby, u których podejrzewa się lub zostało postawione rozpoznanie z kręgu całościowych zaburzeń rozwojowych – m.in. autyzm, autyzm atypowy, zespół Aspergera.

Nasz zespół składa się z doświadczonego personelu: psychologów, pedagogów, lekarzy, logopedów, terapeutów zajęciowych i terapeutów integracji sensorycznej, którzy specjalizują się w diagnozie i terapii autyzmu i zaburzeń rozwojowych.

W ramach Poradni oferujemy:

 • konsultacje psychiatryczne
 • program terapeutyczny dla osób z postawioną przez lekarza psychiatrę diagnozą z kręgu całościowych zaburzeń rozwojowych,
 • porady kompleksowo-konsultacyjne dla osób z takim rozpoznaniem,
 • diagnozę autyzmu: przeprowadzamy kompleksową diagnozę autyzmu z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi diagnostycznych i testów
 • terapię behawioralną: zajęcia terapeutyczne prowadzimy metodą terapii behawioralnej, która jest najbardziej skuteczną metoda leczenia autyzmu
 • terapie logopedyczną: wspomagamy rozwój mowy i komunikacji u dzieci z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • terapię integracji sensorycznej: pomagamy dzieciom z autyzmem radzić sobie z nadwrażliwością lub z niewrażliwością na bodźce sensoryczne
 • wsparcie dla rodziców: oferujemy rodzicom dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi psychoedukację i wsparcie psychologiczne

Specjaliści pracujący w ramach Poradni :

 • lekarz psychiatra,
 • lekarz neurochirurg, neuropsycholog
 • psycholodzy,
 • pedagodzy specjalni,
 • logopedzi,
 • fizjoterapeuta,
 • terapeuta zajęciowy

Porania Dla Osób z Autyzmem Dziecięcym jest czynna

 • wtorek 10:00-14:00
 • środa 9:00-20:30
 • czwartek 9:00-18:30
 • piątek 7:00-20:30
 • sobota 8:00-13:00

rejestracja:

 • osobiście lub telefonicznie pod nr tel 756435733 w godzinach otwarcia poradni.

Osoby zgłaszające się do poradni powinny posiadać ważny dokument tożsamości ( lub inny dokument ze zdjęciem). Dotyczy to zarówno osób pełnoletnich, jak i dzieci i ich opiekunów.