Poradnia Logopedyczna

czynna w:
poniedziałek 8:00 - 15:00   
wtorek  11:00 - 18:30
środę  7:30 - 20:00
czwartek 7:30 - 17:30
piątek  8:00 - 15:00

 

rejestracja:
Rejestracja telefoniczna lub osobiście w budynku C (poradnia leczenia uzależnień)
poniedziałki, wtorki, środy w godz. 7:00 - 14:00
czwartki w godz. 7:00 - 17:00
piątki w godz. 7:00 - 12:00

.     Poradnia działa w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii i terapii dla osób z trudnościami w mowie i piśmie.
     Pacjenci przyjmowani są na podstawie jednorazowego skierowania od lekarza rodzinnego do poradni
specjalistyczno-logopedycznej.
     Tutaj można uzyskać konsultacje, porady oraz działania terapeutyczne w zakresie doskonalenia mowy.

Oferta Gabinetu Logopedycznego obejmuje:

 1. Kompleksową diagnozę i terapię wszystkich wad wymowy u dzieci:
  - sygmatyzm (nieprawidłowa wymowa głosek: ś, ż, ć, dź, s, z, c, dz, sz, cz, dż
  - rotacyzm (zaburzenie wymowy głoski „r”)
  - kappacyzm, gammacyzm (dot. głosek „k” i „g”)
  - lambdacyzm („l”), betacyzm („b”)
  - mowa bezdźwięczna (np. zamiana głoski „b” na „p”, „ż” na „sz”)
  - jąkanie
  - opóźniony rozwój mowy
  - praca z dziećmi z problemami szkolnymi (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)   
  - praca z dziećmi z niedosłuchem
Zdjęcie przedstawiające gabinet poradni logopedycznej
      2.  Terapie osób dorosłych
          - leczenie zaburzeń mowy po udarze, urazach, guzach  oraz innych chorobach
            naczyniowych mózgu (afazja)
         
 

Posiadamy sprzęt i pomoce wymagane przez NFZ w logo terapii aby wspomóc i  urozmaicić spotkania terapeutyczne
(testy, sprzęt audio, lustra, gry, wibrator logopedyczny, instrumenty muzyczne, publikacje i programy komputerowe).

 Stosowane formy terapeutyczne to:

 • konsultacje i poradnictwo logopedyczne
 • metoda psychostymulacji
 • profilaktyka emisji głosu i ćwiczenia odechowe
 • elementy muzykoterapii, logo rytmika
 • elementy arteterapii (leczenie, malowanie, nawlekanie)
 • ćwiczenia Denninsona
 • czytanie metodą sylabową
 • praca z ciałem (rytmogesty, drama, metoda W. Sherborne)
 • metoda dobrego startu
 • zajęcia relaksacyjne
 • masaż logopedyczny

 Poradnia nasza prowadzi również:

 • terapię dla osób niedosłyszących i implantowanych
 • terapię palatolalalii – rozszczepy warg i/lub podniebienia