Zdjęcie przedstawiające budynek E


czynna:

 • poniedziałek od 7:30 do 18:00
 • wtorek od 7:30 do 20:00
 • środa 9:00-16:00
 • czwartek 13:00-20:00
 • piątek nieczynna

rejestracja:

 • osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 75 64 35 733

Osoby zgłaszające się do poradni powinny posiadać ważny dokument tożsamości ( lub inny dokument ze zdjęciem). Dotyczy to zarówno osób pełnoletnich, jak i dzieci i ich opiekunów.

Pacjenci przyjmowani są:.
- Bezpłatnie w ramach umowy z NFZ
- Bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu

Oferujemy diagnozę i terapię dzieci oraz młodzieży z następującymi zaburzeniami:

 • Zaburzenia zachowania i emocji
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, zespół Aspergera)
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia depresyjne
 • Zaburzenia hiperkinetyczne (ADHD)
 • Inne, np. zab odżywiania, schizofrenia, zab. dwubiegunowe, tiki

Posiadamy wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów, który wchodzi w skład
zespołu terapeutycznego Oddziału Dziennego tutejszego szpitala:
specjalistów psychiatrów
(w tym: w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży), psychologów, psychoterapeutów.

Pacjenci naszej Poradni, w zależności od indywidualnych potrzeb, objęci
oddziaływaniami psychologicznymi (porady psychologiczne, biofeedback) bądź psychoterapią.
W razie konieczności wprowadzane jest leczenie farmakologiczne.

Prowadzimy także poradnictwo dla rodzin pacjentów naszej Poradni.

Pacjentów wymagających zintensyfikowania oddziaływań terapeutycznych kierujemy
na Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny tutejszego szpitala.

Zdjecie przedstawiające gabinet lekarski
   

 

 

.