dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 38/2015. Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania: dostosowanie budynku rehabilitacyjno-administracyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Szczegóły w pliku: Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf