Informacja o wyniku

Zmiana wielkości tekstu

Numer sprawy: 2/2017. Nazwa zadania: Sprzedaż i dostawa środków czystości na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze w 2017 roku.