Informacja o wyniku

Zmiana wielkości tekstu

Numer sprawy: 8/2017, nazwa zadania: "Produkcja, sprzedaż i dostawa odzieży zawodowej dla pracowników pionu żywienia SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze".