Notatka z wyboru oferty

Zmiana wielkości tekstu

Opis przedmiotu zamówienia:
"Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zabudowanej w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze przy ulicy Cieplickiej 69-71 dla celów umowy darowizny".