Wyjaśnienia SIWZ + załączniki 1 i 8 po zmianach 24.03.2017

Zmiana wielkości tekstu

Dotyczy sprawy: "Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze."
Numer sprawy: 4/2017