Wyjaśnienia do SIWZ sprawa: Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę paliwa gazowego...

Zmiana wielkości tekstu

proszę się zapoznać z treścią pliku: