Przedmiotem niniejszego zapytania jest kontrola obiektów budowlanych na podstawie art. 62 ustawy – Prawo budowlane.

Szczegóły w pliku: