Informacja o wyniku

Zmiana wielkości tekstu

Nr sprawy: 19/2019, nazwa zadania: sprzedaż i dostawa odzieży ochronnej dla pracowników SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze.