Zaproszenie do złożenia ofert 23-2019 Badania eeg

Zmiana wielkości tekstu

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie badań EEG warz z opisem.
Wspólny Słownik Zamówień: 85147000-1 Usługi zdrowotne świadczone dla firm.

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r..
Szczegóły w pliku: