Nazwa zadania: Zakup i dostawa tuszy i tonerów na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2021 roku.

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo - do weryfikacji podpisu należy użyć aktualnego programu Adobe Acrobat Reader: