Numer sprawy: 29/2020, nazwa zadania: świadczenie usług medycznych w zakresie badań diagnostycznych laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2021 roku

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo - do weryfikacji podpisu należy użyć aktualnego programu Adobe Acrobat Reader: