Numer sprawy: 32/2020, nazwa zadania: Wykonywanie stałej konserwacji urządzeń chłodniczych w pomieszczeniach pionu żywienia SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 69-71 i w obiekcie w Kowarach przy ul. Górniczej 22 w 2021 roku.

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo - do weryfikacji podpisu należy użyć aktualnego programu Adobe Acrobat Reader: