Numer sprawy: 28/2020, nazwa zadania: całodobowe i w każdy dzień tygodnia świadczenie usług transportowych na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze, samochodem będącym własnością Zleceniobiorcy, dostosowanym do transportu i monitorowania pacjenta.

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo - do weryfikacji podpisu należy użyć aktualnego programu Adobe Acrobat Reader: