Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Sprzedaż i dostawa środków dezynfekcyjnych na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2021 roku.

Szcegóły w pliku podpisanym cyfrowo: