Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Sprzedaż i dostawa środków czystości na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA
w Jeleniej Górze w 2021 roku.

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo: