Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj drogi z bramą wjazdową do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze od strony ul. Cieplickiej na działce nr 27/11, AM-2, obręb 0004, Cieplice IV do działki nr 31".

Szczegóły w plikach podpisanym cyfrowo: