ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami, określonego w art. 4 p.8 tej ustawy.
W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert cenowych w następującym zakresie:
Przedmiotem oferty jest: wykonanie jednorazowego przeglądu kotłów gazowych typu:
1. REMEHA 2 szt., mocy po 425 kW w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze, przy ulicy Cieplickiej 69-71,
2. BUDERUS 2 szt., mocy po 175 kW w Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej "PRZEDWIOŚNIE" w Kowarach, przy ulicy Górniczej 22.

Szczegóły w plikach

Uwaga

proszę się zapoznać z pismem: