Numer sprawy: 9/2021, nazwa zadania: Wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznych oraz zamontowanych i przyłączonych do tych instalacji urządzeń elektrycznych w budynkach SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 69-71 oraz obiektu w Kowarach przy ul. Górniczej 22, obejmujących pomieszczenia rehabilitacji, pionu żywienia i kotłowni.

Szczegóły w pliku: