W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Sprzedaż i dostawa obieraczki do ziemniaków na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze.

Szczegóły w załączonym pliku o rozmarze 734 KB.