Numer sprawy: 10/2021, nazwa zadania: Sprzedaż i dostawa obieraczki do ziemniaków na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 69-71.

Szczegóły w pliku podpisanym cyfrowo: