Dotyczy postępowania: Zakup i dostawa żywności na potrzeby kuchni SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze oraz obiektu w Kowarach w 2022 roku. Nr sprawy: 11/2021.

Informacja w pliku pdf o rozmiarze 433 KB: