Numer sprawy: 18/2021

"Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia, a w szczególności: wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, zgodnie z trybem i zakresem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zmianami) obejmujących wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA  w Jeleniej Górze"
Szczegóły w plikach:

Numer sprawy: 19/2021

"Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie konsultacji chirurgicznych oraz sterylizacji narzędzi medycznych będących własnością Zleceniodawcy. Miejsce świadczenia usług – Jelenia Góra, dzielnica Cieplice."
Szczegóły w plikach:

Numer sprawy: 20/2021

"Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze."
Szczegóły w plikach:

Numer sprawy: 21/2021

"Przedmiotem niniejszego zapytania jest: Wykonanie usługi konsultingowej w ramach wdrożonego systemu HACCP w pionie żywienia SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2022 roku."
Szczegóły w plikach:

Numer sprawy: 22/2021

"Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie badań EEG wraz z opisem."

Numer sprawy: 23/2021

"Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie badań tomografii komputerowej głowy warz z opisem."

Numer sprawy: 24/2021

Przedmiotem niniejszego zapytania jest: Sprzedaż i dostawa artykułów biurowych i piśmienniczych na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2022 roku.