Numer sprawy: 22/2021, nazwa zadania: świadczenie usług medycznych w zakresie badań EEG na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w latach 2022-2023.