Numer sprawy: 23/2021, nazwa zadania: świadczenie usług medycznych w zakresie badania tomografii komputerowej głowy na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w latach 2022-2023.