Numer sprawy: 14/2022. Nazwa zadania: Dostawy leków, materiałów medycznych jednorazowego użytku i środków dezynfekcyjnych na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2022 roku.