dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 4/2022. Nazwa zadania: Sprzedaż i dostawy mięsa oraz wędlin na potrzeby kuchni SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze oraz obiektu w Kowarach od 1 lipca 2022 roku do 31.12.2022 roku.