Numer sprawy: 10/2022, nazwa zadania: Sprzedaż i dostawa piekarnika elektrycznego na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 69-71.