... o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, określonego w art. 2 p. 1 ust. 1 tej ustawy.
W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert cenowych brutto w następującym zakresie:
Przedmiotem oferty jest:
"Usługa prania w 2023 roku na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze ".

Szczegóły w pliku: