...o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku (art. 2, pkt. 1) W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonywanie stałej konserwacji urządzeń chłodniczych w pomieszczeniach pionu żywienia...

Szczegóły w pliku: