Opis przedmiotu zamówienia: Kompleksowa obsługa przetargów związanych z inwestycją: „Budowa obiektu szpitalnego Sudeckiego Centrum Zdrowia Psychicznego”. Nr sprawy: 11/2023.