SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze

Informacja w sprawie zmiany terminu przyjęć

  • Informujemy, że od dnia 19 maja 2020 r. zostają przywrócone przyjęcia na oddział leczenia nerwic. Ze względu na dodatkowe wymogi dotyczące przyjęcia na oddział, wynikające z sytuacji epidemicznej w kraju, spowolnione jest tempo przyjęć do szpitala. W związku z powyższym ulegają zmianie ustalone wcześniej terminy rozpoczęcia leczenia.

  • W sprawie nowych terminów i dodatkowych warunków przyjęć będziemy się kontaktować telefonicznie bądź listownie (według kolejki oczekującej pacjentów).

     

  • Prosimy o śledzenie strony internetowej szpitala z uwagi na możliwość zmian sposobu przyjęć.

     

 

 

 UWAGA ! ! !
STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 

WSTĘP NA TEREN SZPITALA TYLKO DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH
Kontakt: domofon lub tel. (0 75) 64 35 700.

 

Pacjenci Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień, Oddziałów Dziennych, Poradni Logopedycznej  i Poradni Rehabilitacyjnej wchodzą  i wjeżdżają samochodami przez bramę od strony ul. Rataja, a pojazdy, którymi przybyli pozostawiają wyłącznie na parkingach zlokalizowanych w pobliżu ww. poradni na terenie Szpitala.

Proszę NIE parkować na terenie wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Rataja.

 

 

 

 

 


Strona Główna

Zdjęcie przedstawiające budynek A Szpitala

    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych został założony w  1946 roku  w Barcinku (dawna nazwa Korczakowo),  jako Sanatorium  przeciwgruźlicze-wybudowane w I połowie XIX wieku  w miejscowości  Barcinek.
    Powstał w dole wsi, złożony z kilku budynków, ze względu na walory tutejszego klimatu leczącego właśnie schorzenia górnych dróg oddechowych u dzieci i dorosłych. Główny budynek  z 1877 roku z tarasami i balkonami w  ostatnim okresie popadł w ruinę.
    W 1970 roku został zmieniony profil działalności zakładu na leczenie nerwic. W 1989 roku Szpital przeniesiony został do obiektów w części uzdrowiskowej Jeleniej Górze - Cieplice Zdrój i ma tu swą siedzibę do dnia  dzisiejszego. Umiejscowienie Szpitala w Uzdrowisku Cieplice i przedgórzu karkonoskim stwarza unikalne warunki sprzyjające zdrowiu. Cieplice to jeden z najstarszych w Polsce kurortów położony u stóp Karkonoszy w centrum Kotliny Jeleniogórskiej. Swoją popularność zawdzięcza wodom leczniczo – termalnym. Występują tutaj wody słabo zmineralizowane fluorkowo – krzemowe. Temperatura wody osiąga 90 ºC i sprawia, że są to najgorętsze źródła w Polsce - leczy się tu schorzenia narządu ruchu, reumatyczne, choroby dróg moczowych, nerek i układu nerwowego.
W czasie wolnym od zajęć terapeutycznych proponujemy pacjentom różne formy aktywnego wypoczynku.

   Zdjęcie przedstawiające budynek E SzpitalaW 1998 roku w związku z reformą w służbie zdrowia Zakład został  przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  posiadający osobowość prawną, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego  oraz do Rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Ministra  Zdrowia.
    Jesteśmy jedyną placówką ochrony zdrowia świadczącą usługi medyczne  w  zakresie leczenia i profilaktyki czynnościowych zaburzeń nerwicowych, a  także ostrych reakcji na stres na terenie województwa dolnośląskiego.
   W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczenia  medyczne realizowane są na oddziale o łącznej liczbie 160 łóżek.
   Pacjenci do tutejszego Szpitala kierowani są przez resortowe i poza  resortowe Poradnie Zdrowia Psychicznego oraz lekarzy psychiatrów z terenu  całego kraju. Zdecydowana większość pacjentów Szpitala to czynni  funkcjonariusze służb mundurowych. Średni czas pobytu w oddziale wynosi  około 35 dni.
  Naszym zadaniem jest niesienie pomocy szczególnie osobom po przeżyciach traumatycznych oraz wykonujących codzienne obowiązki służbowe z narażeniem własnego życia i zdrowia.
    Szpital prowadzi działalność w zakresie realizacji programów zdrowotnych.

dowod

 Baner: Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

 

Zapraszamy
do Przedwiośnia

Baner CUMiPZ Przedwiośnie

Obrazek-link do Biuletynu Informacji Publicznej

 

koperta bw