Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny dla Dorosłych  
Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dorosłych

czynne od poniedziałku do piątku:

Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny w godz. 7:00 - 13:00
Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny w godz. 8:35 - 14:35

Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza psychiatry
w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

Kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem tel. 75 64 35 735


Zapewniamy pacjentom:

 • specjalistyczną opiekę lekarską
 • nadzór nad systematycznym przyjmowaniem leków
 • opiekę psychologiczną, która umożliwi akceptację i współdziałanie
  w leczeniu oraz powrót do prawidłowego funkcjonowania po epizodzie 
  chorobowym
 • psychoterapię indywidualną i grupową
Zdjęcie przedstawiające bydynek Dziennego Oddziału Psychiatrycznego


Zdjęcie przedstawiające salę terapeutyczną

W ramach pobytu na oddziale pacjenci korzystają
z trzech rodzajów terapii zajęciowej:

 • socjoterapii
 • arteterapii
 • ergoterapii

Posiadanie dwóch oddziałów dziennych dla dorosłych 
umożliwia dostosowanie metod terapeutycznych 
adekwatnych do zdiagnozowanego schorzenia.

W oddziele dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym
dla dorosłych mogą być leczone osoby z zaburzeniami
psychicznymi na tle organicznym, z zaburzeniami
psychotycznymi z kręgu schizofrenii oraz z zaburzeniami
afektywnymi czyli zaburzeniami nastroju np. depresją.