SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze

Uwaga! Zawieszamy przyjęcia

  • Uprzejmie informujemy, że w zwiazku z zagrożeniem epidemiologicznym zawieszamy przyjecia na Oddzial Leczenia Nerwic na okres czterech tygodni (16.03.2020 - 03 maja 2020) z mozliwością przedłużenia. O zmianach terminów przyjęć będziemy informowali telefonicznie lub listownie.

  • Na okres czterech tygodni (16.03.2020 - 03 maja 2020)  zawieszone są wizyty w poradniach specjalistycznych. W godzinach przyjęć jest możliwość skorzystania z porad telefonicznych. Rejestracja do poradni jest czynna.

  • Na okres czterech tygodni (16.03.2020 - 03 maja 2020) zawieszamy działalność oddziałów dziennych. Istnieje możliwość skorzystania z porad telefonicznych.

 

 

 UWAGA ! ! !
STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Od dnia 16.03.2020 r. funkcjonowanie poradni oraz rehabilitacji ambulatoryjnej zostało ograniczone do porad telefonicznych.

WSTĘP NA TEREN SZPITALA TYLKO DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH
Kontakt: domofon lub tel. (0 75) 64 35 700.

 

 

 


Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

 

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późniejszymi zmianami) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze, realizując swoje zadania, stosował w 2014 roku co najmniej dwa ze środków poprawy efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 2 cyt. artykułu.

Realizacja zadań w 2014 roku obejmowała:

  1. Umowę której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.
  2. Remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493).

 Do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej – działań w wyniku, których uzyskuje się oszczędność energii, w roku 2014 należy zrealizowanie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych pn.: Budowa dachu (odtworzenie historycznej formy) i izolacji termicznych elewacji budynku wraz z budową dźwigu osobowego w ośrodku „Przedwiośnie” w Kowarach w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze.Wykonano remont użytkowanego budynku, którego zakres obejmował: budowę dachu, ocieplenie dachu nad poddaszem użytkowym oraz stołówki, ocieplenie ścian zewnętrznych, kondygnacji nadziemnych, budynku oraz stołówki, cieplenie ścian piwnic. Roboty w zakresie termomodernizacji zrealizowano w II półroczu 2014 roku. Docieplono 756 m2 dachu i 1023 m2 elewacji. Planowana oszczędność energii ma wynosić: 163 800 kWh/rok.

 

dowod

 Baner: Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

 

Zapraszamy
do Przedwiośnia

Baner CUMiPZ Przedwiośnie

Obrazek-link do Biuletynu Informacji Publicznej

 

koperta bw