W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Remont komina nad dachem budynku „A” SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 69/71.

Szczegóły w załączonym pliku:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze

ogłasza
konkurs na stanowisko:
PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK

Szczegóły w załączonym pliku:

Nr sprawy: 12/2023, nazwa zadania: Kontrola okresowa instalacji elektrycznej budynków SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWIA w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 69/71 oraz obiektów w Kowarach przy ul. Górniczej 22.

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Kontrola okresowa instalacji elektrycznej budynków SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWIA w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 69/71 oraz obiektów w Kowarach przy ul. Górniczej 22

Do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia: Kompleksowa obsługa przetargów związanych z inwestycją: „Budowa obiektu szpitalnego Sudeckiego Centrum Zdrowia Psychicznego”. Nr sprawy: 11/2023.

 

Numer sprawy: 11/2023. W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Kompleksowa obsługa przetargów związanych z inwestycją: „Budowa obiektu
szpitalnego Sudeckiego Centrum Zdrowia Psychicznego”

Pliki do pobrania:

Proszę zapoznać się z plikiem:

Proszę zapoznać sie z plikiem:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia. Numer sprawy: 19/2023. Nazwa zadania: Dostawy leków i materiałów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby magazynu leków gotowych Działu Farmacji Szpitalnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze w 2023 roku.

Szczegóły w pliku:

 

Numer sprawy: 2/2023. Nazwa zadania: Dostawy leków i materiałów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby magazynu leków gotowych Działu Farmacji Szpitalnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze w 2023 roku.

Pliki do pobrania:

 

...o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zmianami) określonego w art. 2 ust. 1 p. 1.

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Sprzedaż i dostawa produktów spożywczych – wyrobów garmażeryjnych na potrzeby kuchni SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze oraz obiektu w Kowarach w 2023 roku.

Szczegóły w pliku:

...o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku (art. 2, pkt. 1) W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonywanie stałej konserwacji urządzeń chłodniczych w pomieszczeniach pionu żywienia...

Szczegóły w pliku:

...o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zmianami) określonego w art. 2 ust. 1 p. 1.
W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Sprzedaż i dostawa artykułów biurowych i piśmienniczych na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2023 roku...

Szczegóły w pliku:

... o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zmianami) określonego w art. 2 ust. 1 p. 1.
W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Wykonanie usługi konsultingowej w ramach wdrożonego systemu HACCP w pionie żywienia SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2023 roku...

Szczegóły w pliku:

... o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zmianami) określonego w art. 2 ust. 1 p. 1.
W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie konsultacji chirurgicznych oraz sterylizacji narzędzi medycznych będących własnością Zleceniodawcy. Miejsce świadczenia usług – Jelenia Góra, dzielnica Cieplice...

Szczegóły w pliku:

... o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zmianami) określonego w art. 2 ust. 1 p. 1.
W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem zamówienia jest:
świadczenie usług z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia, a w szczególności:
wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, zgodnie z trybem i zakresem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zmianami) obejmujących wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze ...

Szczegóły w pliku:

... o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zmianami) określonego w art. 2 ust. 1 p. 1.
W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ...

Szczegóły w pliku:

... o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, określonego w art. 2 p. 1 ust. 1 tej ustawy.
W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług transportowych, samochodem dostosowanym do transportu i monitorowania pacjenta, będącym własnością Zleceniobiorcy, świadczonych całodobowo w każdy dzień tygodnia...

Szczegóły w pliku:

... o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, określonego w art. 2 p. 1 ust. 1 tej ustawy.
W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert cenowych brutto w następującym zakresie:
Przedmiotem oferty jest:
"Usługa prania w 2023 roku na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze ".

Szczegóły w pliku:

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego zapytania są:
Dostawy leków i materiałów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby magazynu leków gotowych Działu Farmacji Szpitalnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze w 2022 roku.

Szczegóły w załączonych plikach: 

 

Proszę zapoznać się z plikiem:

Zakup i dostawy żywności na potrzeby kuchni SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze oraz obiektu w Kowarach w 2023 roku.

Szczegóły w załączonych plikach:

 

Szczegóły w plikach:

Opis przedmiotu zamówienia: "Dostawa jaj kurzych w okresie 16.08 - 31.12.2022 r."
Numer sprawy: 13/2022

 

Opis przedmiotu zamówienia: "Dostawa warzyw i owoców w okresie 16.08 - 31.12.2022 r."
Numer sprawy: 12/2022

 

Notatka w załączonym pliku:

Postępowanie nr 12/2022 dotyczy dostaw warzyw i owoców, szczegóły w pliku:

Postępowanie nr 13/2022 dotyczy dostaw jaj,szczegóły w pliku:

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Sprzedaż i dostawa pieczywa na potrzeby kuchni SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze oraz obiektu w Kowarach w okresie od 16.08.2022 roku do 31.12.2022 roku

 

Numer sprawy: 10/2022, nazwa zadania: Sprzedaż i dostawa piekarnika elektrycznego na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 69-71.

 

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Sprzedaż i dostawa piekarnika 2-komorowego na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 4/2022. Nazwa zadania: Sprzedaż i dostawy mięsa oraz wędlin na potrzeby kuchni SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze oraz obiektu w Kowarach od 1 lipca 2022 roku do 31.12.2022 roku.

 

 Proszę się zapoznać z załączonym pismem.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych określonego w art. 2 p. 1.
W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Sprzedaż i dostawa środków czystości na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2022 roku.

Szczegóły w plikach:

Numer sprawy: 14/2022. Nazwa zadania: Dostawy leków, materiałów medycznych jednorazowego użytku i środków dezynfekcyjnych na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2022 roku.

 

Szczegóły w załączonym pliku PDF o rozmiarze 451 KB:

Numer sprawy: 18/2021, nazwa zadania: świadczenie usług z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia, a w szczególności: wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, zgodnie z trybem i zakresem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zmianami) obejmujących wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze

 

Numer sprawy: 23/2021, nazwa zadania: świadczenie usług medycznych w zakresie badania tomografii komputerowej głowy na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w latach 2022-2023.

 

Numer sprawy: 22/2021, nazwa zadania: świadczenie usług medycznych w zakresie badań EEG na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w latach 2022-2023.

 

Numer sprawy: 20/2021, nazwa zadania: świadczenie usług medycznych w zakresie badań diagnostycznych laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2022 roku

 

Numer sprawy: 21/2021, nazwa zadania: Wykonanie usługi konsultingowej w ramach wdrożonego systemu HACCP w pionie żywienia SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2022 roku.

 

Numer sprawy: 24/2021, nazwa zadania: sprzedaż i dostawa artykułów biurowych i piśmienniczych na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2022 roku.

 

Numer sprawy: 19/2021, nazwa zadania: świadczenie usług medycznych w zakresie konsultacji chirurgicznych i sterylizacji narzędzi medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze

 

Podkategorie