Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży


Oddział jest otwartym, dziennym oddziałem terapeutycznym dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych.
Okres leczenia w oddziale wynosi od trzech do dziesięciu miesięcy. W ramach rehabilitacji psychiatrycznej pacjenci są objęci specjalistyczną opieką psychiatryczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz psychoterapeutyczną. W zależności od potrzeb biorą
również udział w terapii logopedycznej i sesjach biofeedback. Rodzinom pacjentów oferujemy spotkania edukacyjno–konsultacyjne oraz udział w Treningu Umiejętności Rodzicielskich.

Zarówno czas pobytu, jak i program terapeutyczny, są ustalane indywidualnie w zalezności od wieku pacjenta, etapu rozwoju oraz charakteru zaburzenia.

W ramach oddziału prowadzona jest również terapia dla nastolatków z zaburzeniami nastroju (średni czas pobytu: 6 – 10 miesięcy), a w okresie wakacji organizowane są czterotygodniowe turnusy diagnostyczno-terapeutyczne dla dzieci z podejrzeniem autyzmu i innych całościowych zaburzeń rozwojowych.

Oddział jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 14:00 – 20:00, w piątek w godz. 11:00 – 17:00.

Do oddziału przyjmowani są pacjenci ze skierowaniem od lekarza specjalisty psychiatry dzieci i młodzieży. Po dostarczeniu skierowania
do Oddziału pacjenci umawiani są na konsultację psychiatryczną i psychologiczną. Dwuetapowa kwalifikacja do leczenia ma na celu ustalenie optymalnych dla każdego dziecka oddziaływań z zakresu rehabilitacji psychiatrycznej.

Po uzyskaniu skierowania od lekarza prosimy o kontakt pod numerem tel. 75 64 35 788 w godzinach pracy oddziału w celu ustalenia terminu konsultacji terapeutycznej. W trakcie konsultacji podejmowana jest decyzja o zakwalifikowaniu pacjenta do pobytu w oddziale.
Na konsultację należy przynieść pełną dokumentację medyczną oraz psychologiczną. Wskazana jest obecność obojga rodzic
ów.

 

AKTUALNOŚCI:

Od lipca 2018r. w ramach Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży uruchamiamy grupy diagnostyczno-terapeutyczne dla dzieci (4-6rż, 7-9rż)
z podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera).

Nabór do grup uruchamiamy w maju br.

Kwalifikacja do grupy przebiega dwuetapowo:

  • Wizyta u lekarza psychiatry w PZP dla Dzieci i Młodzieży (rejestracja pod numerem telefonu 75 6435733 od poniedziałku do czwartku
    w godzinach pracy Poradni)

  • Rozmowa z psychologiem oddziału (umawianie konsultacji w godzinach pracy oddziału; tel.75 6435788)


Personel Oddziału:

kierownik oddziału: Agnieszka Wlazło, dr. n. społ., specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

lekarze specjaliści: Grzegorz Gołąbek, specjalista psychiatra

psycholodzy kliniczni: Ewa Mikus, Przemysław Piotrowski

psycholodzy: Katarzyna Karczmarz, Iga Popowicz, Magdalena Kurowska, Natalia Ejzenberg

psycholog – biofeedback: Aneta Jóźko

terapeuta zajęciowy: Roksana Drozd

choreoterapeuta, arteterapeuta: Patrycja Ślusarska

pedagog: Dorota Skoczylas

neurologopeda: Katarzyna Pokorny-Żydowska

pielęgniarki: Małgorzata Piórko, Agnieszka Wdowczyk