Numer sprawy: 35/2015. Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na cykliczne dostawy leków, środków dezynfekcyjnych i materiałów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby magazynu leków gotowych Działu Farmacji Szpitalnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze w 2016 roku.

Szczegóły w załączonym pliku: