Nr sprawy 13/2019, nazwa zadania: Przeprowadzenie analizy przedprojektowej, masterplanu oraz projektu koncepcyjnego wraz z wizualizacją obiektu dla inwestycji pn: „Budowa Dziennego Oddziału Psychiatrycznego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.”