W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonywanie stałej konserwacji urządzeń chłodniczych w pomieszczeniach pionu żywienia.

Do pobrania: