W załączonym pliku znajduje się informacja o wyniku postępowania 21/2020: