W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Remont komina nad dachem budynku „A” SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 69/71.

Szczegóły w załączonym pliku: