Przedmiotem niniejszego zapytania jest: Sprzedaż i dostawa odbiorników telewizyjnych w ilości 70 sztuk na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze.

Do pobrania: