ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych określonego w art. 2 p. 1.
W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Sprzedaż i dostawa środków czystości na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2022 roku.

Szczegóły w plikach: